Vyhľadávanie


Kontakt

O cenu mažoretiek TAKTIK Sobotište

E-mail: mazoretkysobotiste@gmail.com

Pravidlá

 
Aktuálne pravidlá už onedlho!
 
 
Na stiahnutie:    PRAVIDLÁ HODNOTENIA Sobotište 2017.pdf (517983)

 

.    .    .


 

SÚŤAŽ O CENU MAŽORETIEK TAKTIK SOBOTIŠTE  2017

Pravidlá hodnotenia

 

 • Porota je zložená zo 4 osôb (3 bodoví rozhodcovia, 1 technický rozhodca), ktoré pracujú v oblasti mažoretkového športu a tanca.
 • Hodnotenie poroty pozostáva z udeľovania penalizácií (mínusové body) a bonifikácií (plusové body) za predvedený výkon.
 • Každý  porotca  môže udeliť maximálne 10 bodov za každú oblasť.  Súťažné číslo môže získať max. 30 bodov od jedného bodového rozhodcu, celkom max. 90 bodov.
 • Z konečného výsledku sa odpočítajú penalizácie technického rozhodcu.
 • Pri rovnakom počte bodov rozhoduje vyšší počet bodov od predsedu poroty.
 • Porota sa riadi podľa vlastného uváženia a skúseností, je objektívna a nezaujatá, aby hodnotenie bolo čo najspravodlivejšie a vyhrali tí najlepší.

Základným kritériom pre hodnotenie na našej súťaži je umelecký dojem.

Hodnotia sa tri oblasti:

 1. Choreografická hodnota  a kompozícia
 • pestrosť  a rozmanitosť choreografie (prvkov, obrazcov a tempa),  celkový estetický dojem, výraz, hudba, kostýmy, vizáž, účesy a líčenie, upravenosť, vhodnosť k vekovej kategórii, originalita, využitie priestoru, dynamickosť, chyby ako nevyrovnanosť a nepresnosť radov, zástupov, kruhov, diagonál, ...

 

 1. Pohybová technika
 • technika tela  a technika kroku , rytmická koordinácia  a synchrónnosť pohybov, tanečná a pohybová príprava, držanie tela, pochod na ľavú nohu, postoj, gymnastické a akrobatické zručnosti, nášľap cez špičku alebo bruško chodidla, ...

Gymnastické prvky sú povolené vo všetkých disciplínach.

 

 1. Práca s náčiním
 • pestrosť  a namáhavosť, obťažnosť  prvkov, istota predvedenia, synchronizácia, ľahkosť a správnosť predvedenia, technika paličky - twirling, , vyhadzovanie, chytanie, výmena náčinia, točenie v pravej aj ľavej ruke, obtáčanie paličky okolo častí tela, v POM predvádzanie vĺn, obrazcov, originalita, kreativita, synchronizácia tela a náčinia, ...

Hodnotí sa aj náročnosť choreografie pre danú vekovú kategóriu (Levely baton a flag: DETI 1-2, KADET 1-3, JUNIOR 1-4, SENIOR 1-5). Príklady:

Level 1 práca s paličkou bez rotácie

Level 2 horizontálne a vertikálne točenia pravou alebo ľavou rukou

Level 3 obojručné točenie, kombinácie točení, vyhadzovanie a prehadzovanie do 2 m

Level 4 točenie v prstoch, točenie na dlani, obtáčanie palice okolo častí tela,  vyhadzovanie s rotáciou paličky a prehadzovanie nad 2 m

Level 5 vyhodenie s pohybom tela, ťažké vyhadzovanie a ťažké chytanie, kombinácie obtáčaní

Povinné a zakázané prvky nie sú určené, takisto obuv a oblečenie nie sú predpísané (okrem sekcie klasik). Čižmy neodporúčame, parkety sa šmýkajú.

Sekcie KLASICKÉ MAŽORETKY a KLASICKÝ POM-POM musia byť poňaté v klasickom štýle: dychová/orchestrálna hudba, kapitánka, povely, uniforma, prvky z levelov 1-3, bez akrobacie.

 

Technický rozhodca udeľuje penalizácie

(- 0,05 b.) za:

 • pád náčinia,
 • pretrhnutie vlny z pompónov,
 • položenie náčinia na zem počas predvádzania choreografie bez toho, aby bolo náčinie v kontakte s niektorou časťou tela(dovolené len s POM pri náročnejších prvkoch kvôli bezpečnosti – pozor, podlaha sa šmýka!);

(- 0,1 b.) za:

 • nedodržanie času,
 • prešľap - prekročenie hraníc súťažnej plochy pri malých formáciách – sólo, duo/trio, miniformácia (neplatí pri zdvíhaní náčinia spadnutého mimo súťažnú plochu);

prekročenie hraníc súťažnej plochy, vzhľadom na to, že je menšia – cca 8x8 m, sa pri veľkých formáciách nepenalizuje,

 • príchod a odchod s hudobným sprievodom; nesprávny smer odchodu a príchodu (správne - nástup sprava, odchod zľava z pohľadu poroty a divákov);

(- 1 b.) za:

 • napovedanie, ukazovanie choreografie vedúcou, trénerkou alebo inou osobou patriacou k súboru počas súťaženia.

 

Pravidlá vychádzajú z oficiálnych Pravidiel mažoretkového športu AMaS, ale PRE NAŠU SÚŤAŽ SÚ UPRAVENÉ!

V prípade akéhokoľvek nerešpektovania a porušenia pravidiel môže byť súbor diskvalifikovaný.  Rodičia, súťažiaci, vedúci ani tréneri nemajú právo znevažovať prácu porotcov a organizátorov, treba vedieť prijať výhru i prehru a rešpektovať pokyny organizátorov.

 

Ak máte otázky ohľadom pravidiel a hodnotenia, píšte na mazoretkysobotiste@gmail.com.