Vyhľadávanie


Kontakt

O cenu mažoretiek TAKTIK Sobotište

E-mail: mazoretkysobotiste@gmail.com

Pravidlá

 
 
 
 
Na stiahnutie:    PRAVIDLÁ HODNOTENIA Sobotište 2019.docx (24129) 

.    .    .


 

SÚŤAŽ O CENU MAŽORETIEK TAKTIK SOBOTIŠTE  2019

Pravidlá hodnotenia

 

 • Porota je zložená zo 3 – 4 osôb, ktoré pracujú v oblasti mažoretkového športu a tanca.
 • Hodnotenie poroty pozostáva z udeľovania penalizácií (mínusové body) a bonifikácií (plusové body) za predvedený výkon.
 • Každý  porotca  môže udeliť maximálne 10 bodov za každú oblasť.  Súťažné číslo môže získať max. 30 bodov od jedného porotcu.
 • Pri rovnakom počte bodov rozhoduje vyšší počet bodov od predsedu poroty.
 • Porota sa riadi podľa vlastného uváženia a skúseností, je objektívna a nezaujatá, aby hodnotenie bolo čo najspravodlivejšie a vyhrali tí najlepší.

 

Základným kritériom pre hodnotenie na našej súťaži je umelecký dojem.

Hodnotia sa tri oblasti:

 1. Choreografická hodnota  a kompozícia
 • pestrosť  a rozmanitosť choreografie (prvkov, obrazcov a tempa),  celkový estetický dojem, výraz, hudba, kostýmy, vizáž, účesy a líčenie, upravenosť, vhodnosť k vekovej kategórii, originalita, využitie priestoru, dynamickosť, chyby ako nevyrovnanosť a nepresnosť radov, zástupov, kruhov, diagonál, ...
 1. Pohybová technika
 • technika tela  a technika kroku , rytmická koordinácia  a synchrónnosť pohybov, tanečná a pohybová príprava, držanie tela, pochod na ľavú nohu, postoj, gymnastické a akrobatické zručnosti, nášľap cez špičku alebo bruško chodidla, ...

Gymnastické prvky sú povolené vo všetkých disciplínach.

 1. Práca s náčiním
 • pestrosť  a namáhavosť, obťažnosť  prvkov, istota predvedenia, synchronizácia, ľahkosť a správnosť predvedenia, technika paličky - twirling, , vyhadzovanie, chytanie, výmena náčinia, točenie v pravej aj ľavej ruke, obtáčanie paličky okolo častí tela, v POM predvádzanie vĺn, obrazcov, originalita, kreativita, synchronizácia tela a náčinia, pády náčinia, roztrhnutie vlny z pompónov ...

Levely baton:

Level 1 práca s paličkou bez rotácie

Level 2 horizontálne a vertikálne točenia pravou alebo ľavou rukou

Level 3 obojručné točenie, kombinácie točení, vyhadzovanie a prehadzovanie do 2 m

Level 4 točenie v prstoch, točenie na dlani, obtáčanie palice okolo častí tela,  vyhadzovanie s rotáciou paličky a prehadzovanie nad 2 m

Level 5 vyhodenie s pohybom tela, ťažké vyhadzovanie a ťažké chytanie, kombinácie obtáčaní

Povinné a zakázané prvky nie sú určené, takisto obuv a oblečenie nie sú predpísané (okrem sekcie klasik). Čižmy podľa vlastného uváženia, parkety sa šmýkajú.

 

Charakter disciplín

BATON – práca s batonom, pochod, tanec

POM-POM – práca s pompónmi, tanec, gymnastika, akrobacia

MIX – práca s 2 druhmi náčinia, pochod, tanec, gymnastika, akrobacia

FLAG – práca s batonflagom, pochod, tanec

KLASIK – poňaté v klasickom štýle –pochod, dychová/orchestrálna hudba, kapitánka, povely, uniforma, práca s batonom na úrovni 1.-3. levela

TWIRLING – twirling s batonom, tanec, gymnastika, príp. akrobacia

MISS MAŽORETKA

Mažoretky jednej vekovej kategórie predvádzajú svoje umenie naraz na parkete na spoločnú hudbu. Vybrané dievčatá absolvujú rozhovor – povedia 2-3 vety o sebe.

 

V prípade akéhokoľvek nerešpektovania a porušenia pravidiel môže byť súbor diskvalifikovaný.  Rodičia, súťažiaci, vedúci ani tréneri nemajú právo znevažovať prácu porotcov a organizátorov, treba vedieť prijať výhru i prehru a rešpektovať pokyny organizátorov.

 

Ak máte otázky ohľadom pravidiel a hodnotenia, píšte na mazoretkysobotiste@gmail.com.